โลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

สำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่ต้องการจะทำงาน เกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์คุณสามารถที่จะมาเรียนรู้และคุณสามารถเลือกสาขาที่จะเรียนได้ซึ่งมันก็มี โลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ก็มีอยู่หลากหลายมาหาวิทยาลัยเลยทีเดียว ซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันเขาก็เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้านโลจิสติกส์ และก็มีการส่งเสริมที่มากขึ้นกว่าเดิมในปัจจุบัน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและหลายๆมหาลัยได้พยายามผลักดัน เกี่ยวกับด้านวิชาการทะเลจึงได้มีการตั้งขึ้นมาในปัจจุบันมันก็คือคณะโลจิสติกส์ มันเป็นการทำงานเกี่ยวกับด้านการขนส่งเรือสินค้าซึ่งเอาง่ายๆว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของการอุตสาหกรรมในรูปแบบของพาณิชย์นาวี ถ้าใครอยากเรียนก็สามารถมาศึกษาได้สำหรับหลักสูตรมหาลัยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 ปี 

ในปัจจุบันเราขอยกตัวอย่างมหาลัยบูรพาซึ่งเป็นอีกหนึ่งมหาลัยที่ติดกับทะเล ดังนั้นต้องบอกเลยว่าเขาจึงเล็งเห็นความสำคัญและเขาก็อยู่ใกล้กับนิคมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาเป็นเวลานาน ดังนั้นต้องบอกเลยว่าการเรียนการสอน เกี่ยวกับโลจิสติกส์นั้นในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับมหาลัยเพราะว่าต้องการให้เป็นเลิศเกี่ยวกับทางทะเลดังนั้น ต้องบอกเลยว่ามีการเรียนการสอนและสอนในเชิงอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ซึ่งมันจะครอบคลุมทั้งทางน้ำและบนบกเอาง่ายๆว่า ถ้าคุณจบมาในรูปแบบสาขานี้คุณสามารถทำได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเลหรือแม้แต่การซ่อมบำรุงการเดินเรือการจัดการท่าเรือ ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละอันนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถเลือกในการทำงานทางด้านนี้ได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นการขนส่งทางน้ำพ่อถ่ายก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ขนส่งขนาดใหญ่

โลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

เรียนจบทางด้านนี้แล้วทำอะไร

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นก็จะมีกันไว้บ้างแต่จริงๆ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์หรือพานิชนาวีนั้น ต้องบอกนึกว่าใครที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการเดินทะเลหรือในสาขานี้ ต้องบอกเลยว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็เรียนได้ทั้งนั้น แต่คุณต้องรู้ก่อนว่าสำหรับการเดินเรือนั้นจะรับเฉพาะผู้ชายแต่การจัดการโลจิสติกส์ หรืออุตสาหกรรมพาณิชย์นั้นจะเลือกได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นเอง ซึ่งเอาง่ายๆว่าในสาขานี้มีหลายคนเลยที่อยากจะเรียนจบ และทำงานสาเหตุก็คือต้องบอกเลยว่าเงินเดือนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน สำหรับสาขาโลจิสติกส์ที่สามารถทำได้อย่างหลากหลาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่จบสาขานี้ ก็มักจะทำงานอยู่ในเรือขนส่งสินค้าซึ่งเงินเดือนสูงใช่ย่อยเลยทีเดียว

สิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้เชื่อได้เลยว่าการที่เรียนจบในสาขานี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นการประกอบอาชีพที่คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่า เป็นการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงอย่างแน่นอน เพราะว่าครูจะได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบริษัทเรือ หรือแม้แต่การเป็นตัวแทนบริษัทเรือหรือแม้แต่กระทั่ง shipping ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็แล้วแต่ก็จำเป็นจะต้องใช้คนที่จบมาจากสาขานี้เท่านั้น เพื่อที่จะนำเข้าและส่งออกเอาง่ายๆว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะทำงานเกี่ยวกับบริษัท หรือการรับส่งสินค้าทางทะเลโดยเราน่าจะเคยเห็นกันดีอยู่ที่ชลบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆของประเทศไทย เป็นท่าเรือหรือท่าเทียบเรือของเอกชนหรือต่อเรือซึ่งต้องบอกเลยว่าในประเทศไทย ก็มีอยู่หลากหลายที่เช่นเดียวกันแต่สถานที่ที่เห็นได้ชัดอย่างเด่นชัดเลยก็คือที่ชลบุรี เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์เยอะรวมถึงการส่งออกด้วยทางทะเล

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเกี่ยวกับพาณิชย์นาวีซึ่งเอาง่ายๆว่าต้องบอกเลย คุณได้ทำงานเกี่ยวกับการเดินเรืออย่างแน่นอน ดังนั้นต้องบอกเลยว่าแต่ละสถานศึกษานั้นจะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ ซึ่งเอาง่ายๆผมมันเป็นวิชาโดยเฉพาะอยู่แล้ว ดังนั้นคุณจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติจากผู้สอนที่เคยปฏิบัติงานมาจากสายงานนั้นๆ และต้องบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณสามารถเรียนจบ และต้องการจะทำงานต่อในสาขานี้แล้วเราก็คุณสามารถเลือกได้หลากหลายมากๆทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นท่าเทียบเรืออู่ต่อเรือหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับราชการ ก็มีหน่วยงานที่รองรับอยู่เช่นเดียวกันดังนั้น ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับสาขาวิชานี้